Als therapeute vind ik communicatie zeer belangrijk. Daarom ga ik graag samen met mijn patiënten en hun omgeving opzoek naar de correcte therapiedoelen en -aanpak.

Diensten

Je kan in mijn praktijk terecht voor onderzoek, diagnose en behandeling van:

  • Neurogene communicatie stoornissen (afasie, dysartrie, ...)

  • Slikstoornissen / dysfagie

  • Leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

  • Vertraagde spraak- en taalontwikkelingsstoornissen

  • Franse taalanalyse

Indien je graag meer informatie wenst over bovenstaande stoornissen kan je terecht op de website van de VVL

Voor verdere informatie over de taalanalyse kan je terecht bij de Taalbrug

Tussenkomst

Voor heel wat problematieken wordt er vanuit de ziekteverzekering een tussenkomst voorzien. Je kan pas van deze tussenkomst genieten, indien er een aanvraag gebeurt bij de mutualiteit. Hiervoor dienen een aantal stappen doorlopen te worden. Je mag mij steeds mailen of bellen met verdere vragen, dan probeer ik je zo snel mogelijk te antwoorden.

Ik kijk er alvast naar uit je te mogen verwelkomen in mijn praktijk.